Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats

Wat doen we ?

Procedures

De hoofdactiviteit van het kantoor HAVET & VANHUFFEL - Advocaten bestaat uit de verdediging van onze klanten (privé personen, natuurlijke personen, rechtspersonen en overheid) in de gerechtelijke procedures, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het europees Hof voor de rechtenmensen en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Naast het beheer van deze contentieux-dossiers, staat het kantoor zijn klanten evenzeer bij in de opvolging van administratieve procedures en in het kader voor de administratieve juridicties.


Advies

HAVET & VANUFFEL - Advocaten geeft advies aan vastgoedprofessionals (aannemers, promotoren, industriëlen) en particulieren vanaf de ontwikkelingsfase van hun projecten. De economische actoren worden geholpen bij het nemen van beslissingen, alsook in het dagelijkse beheer van hun activiteiten. De klanten worden geholpen op het juridische-administratieve vlak.

Het kantoor geeft ook raad en bijstand aan de overheden in het kader van het opmaken van de reglementen of andere administratieve rechtshandelingen.


De wetenschappelijke activiteiten

De leden van het kantoor HAVET & VANHUFFEL - Advocaten zijn wetenschappelijk actief, hetgeen hen toelaat een optimale know-how te hebben in de behandelde zaken.

De leden van het kantoor werken mee aan colloquia en conferenties en publiceren in de materie van het ruimtelijke ordenings- en het leefmilieurecht. Verschillende advocaten waren of zijn nog steeds verbonden aan een universiteit.

Het kantoor stelt een proactieve en pragmatische benadering van de hen voorgelegde vragen voorop.

Hiertoe bieden de advocaten van het kantoor de juridische en strategische omkadering van de hen toevertrouwde vastgoedprojecten. Daarom werken ze nauw samen met de belangrijke spelers in de sector (studie- en architectenkantoren) en de betrokken administraties.

Ter verzekering van een doeltreffend beheer van de dossier, creëert het kantoor een solide samenwerking met de klanten. Het succes van een dossier hangt inderdaad in grote mate af van de kwaliteit van de samenwerking en het vertrouwen die de partijen verbindt.

 

Top pagina