Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats

Wie zijn we ?

Het kantoor bestaat uit een ploeg advocaten met volgende eigenschappen :

  • Praktische ervaring : de advocaten van het kantoor hebben een pragmatische kennis van de materie door het behandelen van vele dossiers en door de samenwerking met andere belangrijke actoren in dit domein ;
  • Theoretische Kennis : de advocaten van het kantoor hebben een doorgedreven theoretische kennis van de behandelde dossiers door hun specialisatie, postuniversitaire studies en de noodzakelijk onderzoek voorafgand aan het schrijven ;
  • Snelheid van uitvoering : de advocaten van het kantoor werken snel door de aanwezigheid van gedeelde kennis en door teamwork ;
  • Bereikbaarheid : de advocaten van het kantoor zijn zeer bereikbaar voor de klanten ;
  • Duidelijkheid : de advocaten van het kantoor geven de klant duidelijke informatie over de werkwijze, de erelonen en de stand van zaken van het dossier ;
  • Deontologie : de advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de deontologie van de Orde van advocaten.

De advocaten


Benoit Havet

Benoit Havet is licentiaat in de rechten aan de Université catholique de Louvain in 1991.

Hij heeft de titel specialist in ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht en de titel specialist in bouwrecht  overeenkomstig het reglement van de Franstalige en Duitstalige Orde van Advocaten van 11 Juni 2007 (Avocats.be).

Hij is bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken door de Federale Bemiddelingscommissie erkend (goedkeuring nr. 3244)

Hij behaalde een getuigschrift aangaande overheidscontracten van de Centre d’études, de services et d’information en matière de marchés publics (ESIMAP).

Hij is adjunct-raadsheer bij het Hof van beroep te Bergen.

Hij was docent aan de Universiteit van Luik van 1997 tot 2007 in een vormingsprogramma ruimtelijke ordening en leefmilieu voor ambtenaren.

Hij is docent aannemingsrecht (vastgoedcontracten en bouwrecht) en ruimtelijke ordeningsrecht aan de Faculteit polytechniek van de Universiteit van Bergen.

Hij is ook docent bij de Stageschool bij de balies van Waals Brabant, Charleroi, Bergen en Dornik. Hij leert de cursus van administratief recht.

Meester Havet is auteur vans taalrijke publicaties inzake ruimtelijke ordeningsrecht, omgevingsrecht en aanemingsrecht. Hij is regelmatig spreker tijdens conferentiedagen over deze vaken.

Hij is verzoenaar, scheidsrechter en bemiddelaar bij van de Kamer van Verzoening, Scheidsrecht en Bemiddeling inzake Vastgoed (CCAI). Hij was er voorzitter van 2016 tot 2018.

Meester Havet is lid van de Association belge francophone pour le droit de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l'environnement (ABeFDATU-E).

Hij is ook lid van de Environmental Law Network International (ELNI).

Meester Havet is voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie te Nijvel gedurende het gerechtelijk jaar 2002 – 2003 geweest.

Hij was eveneens voorzitter van de Commissie van de Conferenties van de Jonge Balies van de Frans- en Duitstalige Orde van Advocaten van België in 2003-2004.

Hij is raadgever bij de Orde gedurende de jaren 2003-2005 en 2012-2016 en vice-stafhouder gedurende de jaren 2018-2019 geweest. 

Actueel is hij stafhouder van de Ordre van Advocaten van de Walse Brabant.

Hij is lid van de Commissie voor de administratief recht van de Frans- en Duistalige Orde van advocaten van Belgie.

Hij is redacteur van de tijdschriften "Le Pli juridique" en "Revue de droit pénal de l'entreprise".

Hij beoefend in het Frans en spreekt Engels.

Annabelle Vanhuffel

Meester Vanhuffel is licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Luik.

Ze heeft de titel specialist in ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht overeenkomstig het reglement van de Franstalige et Duitstalige Orde van Advocaten van 11 juni 2007 (Avocat.be).

Ze behaalde het diploma van gespecialiseerde studie betreffende leefmilieu- en vastgoed publiekrecht aan de Université Saint-Louis – Bruxelles en de Université Catholique de Louvain.

In 2014 behaalde ze eveneens een getuigschrift aangaande overheidscontracten van de Centre d’études, de services et d’information en matière de marchés publics (ESIMAP).

Ze is verzoenaar en scheidsrechter in de Kamer van Verzoening, Scheidsrecht en Bemiddeling inzake Vastgoed (CCAI). 

Zij was ook onderzoeksassistente bij SERES (centre de recherche et aménagement du territoire et en environnement) aan de Faculteit rechtsgeleerdheid van de Université catholique de Louvain gedurende het jaar 2007.

Meester Vanhuffel is auteur van verschillende publicaties met betrekking tot de wetgeving aangaande ruimtelijke ordeningsrecht en stedenbouwrecht.

Zij is ook regelmatig spreekster op colloquia en opleidingen in deze vakken.

Meester Vanhuffel is lid van de Association belge francophone pour le droit de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l'environnement (ABeFDATU-E).

Ze is lid van de Brownfield academy.

Célia Quévit

Meester Quévit is houder van een diploma master in de rechten behaald aan de Université catholique de Louvain.

Ze is houder van het diploma master in leefmilieu- en publiek vastgoedrecht, behaald aan de Université Saint-Louis – Bruxelles en de Université Catholique de Louvain.

Na het werken in een advocatenkantoor in Brussel voor 8 jaar waar ze erin geslaagd dossiers in vastgoedrecht, sloot ze zicht het kantoor HAVET & VANHUFFEL - Advocaten in 2017.

Audrey Zians

Meester Zians is Houder van een diploma master in de rechten behaald aan de Université de Liège (2013).

Ze is ook  houder van het diploma master in vertaling, behaald aan de Institut libre Marie Haps (2009).

Na het werken in een luikse advocatenkantoor erkend in ruimtelijke ordening en milieurecht, sloot ze zicht aan bij het kantoor HAVET & VANHUFFEL - Advocaten in 2017.

Sinds 2013 is ze assistente in europees recht  aan de Faculté de droit, science politique et criminologie  van de Université de Liège. 

Ze is auteur van verschillende publicaties in europees en administratief recht. Ze is ook spreekster tijdens conferentiedagen over deze vakken.

Zij beoefend in het Frans, Engels, Duits, Italiaans en Nederlands.

Romain Vincent

Meester Vincent is houder van een diploma master in de rechten behaald aan de Université Catholique de Louvain.

Hij is houder van het diploma master in leefmilieu- en publiek vastgoedrecht, behaald aan de Université Saint-Louis – Bruxelles en de Université Catholique de Louvain.

Meester Vincentt is auteur vans verschillende publicaties inzake ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en aanemingsrecht. Hij is spreker tijdens conferentiedagen over deze vakken.

Hij behoeft in het Frans en spreekt Engels.

Sophie Ozcan

Sophie Ozcan is houder van een diploma master in de rechten behaald aan de Université catholique de Louvain.

Zij is ook houder van het diploma master in leefmilieu- en publiek vastgoedrecht , behaald aan de Université Saint-Louis – Bruxelles en de Université catholique de Louvain.

Ze is uit het hoger onderwijs aan de Université catholique de Louvain geagreerd.

Na het werken in een naamse advocatenkantoor erkend in ruimtelijke ordening en milieurecht en in een luikse advocatenkantoor erkend in vastgoedrecht, sloot ze zicht aan bij het kantoor HAVET & VANHUFFEL - Advocaten in 2020.

Ze is voorzitter van de gemeentelijke plannings- en mobiliteitscommissie van de gemeente La Bruyère.

Leyla Serbes

Leyla Serbes is houder van een diploma master in de rechten behaald aan de Université libre de Bruxelles.

Zij is houder van een bijkomend diploma master in interdisciplinaire analyse van de Europese bouw, behaald aan de Université Saint-Louis – Bruxelles en de Université catholique de Louvain.

Zij is ook houder van het diploma master in leefmilieu- en publiek vastgoedrecht , behaald aan de Université Saint-Louis – Bruxelles en de Université catholique de Louvain.

In 2016 behaalde ze eveneens een getuigschrift aangaande overheidscontracten van de Centre d’études, de services et d’information en matière de marchés Publics (ESIMAP).

Zij was assistente bij Professor Pascale Lecocq , vermogensrecht , aan de Universiteit van Bergen tot 2012.

Ze is co-autor van de Memento van stedenbouw in de Waalse Geweest (Editie Kluwer).

Mélanie De Baere

Meester De Baere behaalde een master in de rechten aan de Université catholique de Louvain.

Ze heeft als notarieel medewerker gewerkt in verschillende kantoren in Brussel. Daar beheerde ze de stedelijke, fiscale en civiele aspecten van onroerendgoeddossiers.

Ze was toen juridisch en verkoopadviseur bij een Brussels vastgoedontwikkelingsbedrijf.

Ze vervoegde HAVET & VANHUFFEL - Avocats in 2019.

Nadia El Mokhtari

Meester El Mokhtari is houder van een mster in de rechten behaald aan de Université libre de Bruxelles.

Ze is momenteel bezig met een aanvullende master in milieurecht en publiek vastgoedrecht aan de Université catholique de Louvain en de Université Saint-Louis-Bruxelles.

Ze behoeft in het Frans en spreekt Engels.

Administratie en Boekhouding


Anne-Catherine Mercier

Mevrouw Anne Catherine Mercier is houder van een diploma kandidatuur in de rechten behaald van de Université Libre de Bruxelles. Zij beheert het secretariaat en de dienst boekhouding.

Top pagina