Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats
Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats

Wie zijn wij ?

Het kantoor HAVET & VANHUFFEL – advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor die uitsluitend bezig is met dossiers inzake ruimtelijk ordening en stedenbouwrecht, omgevigsrecht en vastgoedrecht.

De manier van werken van het kantoor is gebaseerd op de praktische ervaring enerzijds en de wetenschappelijke kennis van de behandelde materies anderzijds, alsook op de samenbundeling van de ervaring en de kennis van elke medewerker.

De expertise van het kantoor HAVET & VANHUFFEL – advocaten strekt zich naast de hiervoor genoemde materies ook uit tot andere facetten van het vastgoedrecht, zoals de wetgeving met betrekking tot de handelsvestigingen en het burgerlijk en het publiek vastgoedrecht (overheidsopdrachtenwetgeving, wetgeving openbaar domein en onteigeningen).

Deze ruime kennis geeft de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen deze verschillende rechtsgebieden. 

De ervaring van het advocatenkantoor HAVET & VANHUFFEL - advocaten strekt zich eindelijk uit tot het algemeen bestuursrecht en het gerechterlijk recht die nodig zijn om de omstrede procedures te verduidelijken, evenals het Europees recht waarvan het omgevingsrecht wordt geïmpregneerd.

Aangezien het ruimetelijk ordeningsrecht en het omgevingsrecht geregionaliseerd zijn, is HAVET & VANHUFFEL - advocaten uitsluitend actief in het Brussel Hoofdstedelijk gewest en het Waals gewest.


 

 
 
  

Wat is ons doel ?

Onze bedoeling is de klanten zo goed mogelijk te adviseren en te verdedigen door :

  • De wetenschappelijke aanpak van de dossiers door het schrijven van gespecialiseerde wetenschappelijke bijdragen en onderzoek in het kader van postuniversitaire juridische studies in verband met de door ons behandelde onderwerpen ;
  • De interdisciplinaire aanpak van de dossiers door de samenwerking met de belangrijke actoren op het terrein (studiebureaus, architectenbureaus en besturen) ;
  • De actieve en pragmatische benadering van de dossiers door een precieze diagnose van het probleem en het samen met de klant zoeken naar de meest gepaste oplossing ;
  • De beschikbaarheid van de advocaten voor de klanten en de snelheid van uitvoering door de grondige kennis van het vakgebied en door teamwerk ;
  • Duidelijke advisering, gebaseerd op een grondige kennis van het vakgebied en aanzienlijke praktijkervaring van alle medewerkers.

Top pagina