frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Ma - Vr 09:00 - 17:00
Contact & Afspraak

Onze diensten

Naast de traditionele advies- en verdedigingstaken van de advocaat, bieden wij een volledig dienstenpakket aan dat de projecten van onze cliënten juridisch en strategisch omkadert zodat zij er zeker van kunnen zijn dat ze tot een goed einde worden gebracht.

Verdediging

 • Wij vertegenwoordigen onze cliënten (particulieren, rechtspersonen en overheden) voor de gerechtelijke rechtbanken en hoven, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Europese hoven (het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens).
 • Wij treden op in het kader van de opvolging van administratieve procedures (opvolgen van o.a. vergunningsaanvragen, procedures voor ontwikkeling van ruimtelijke ordeningsplannen enzovoort) en in het kader van interne administratieve beroepen (zoals beroepen tegen weigeringen van vergunning).
 • Wij staan onze cliënten bij voor arbitragegerechten en bemiddelings- of verzoeningsinstanties.

Advies

 • Alvorens het verwerven van een terrein of een bedrijf, voeren wij een ‘due diligence’-onderzoek uit.
 • Wij staan economische spelers bij in het nemen van beslissingen over hun investeringen.
 • Wij adviseren ondernemingen bij hun reorganisatie of bij het conformeren van hun activiteiten.
 • In het algemeen geven wij juridisch en administratief advies in onze expertisedomeinen.

Bijstand

 • Wij staan onze cliënten bij in de onderhandeling en het opstellen van vastgoedovereenkomsten (zoals verkoop, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, huur) of schikkingen (om een geschil te beslechten).
 • Wij begeleiden professionals (ondernemers, projectontwikkelaars, industriëlen) maar ook particulieren, vanaf de ontwikkelingsfase van hun project (voorbereiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, gecombineerde of geïntegreerde vergunningen en dergelijke). Wij staan hen bij in de gesprekken met de bevoegde instanties en in de follow-up van de administratieve procedures tot de nodige vergunningen zijn bekomen. Zodra de vergunningen zijn verkregen, komen wij tussen in de uitvoeringsfase van het project tot aan de oplevering van de werken of de verkoop van de voltooide gebouwen.
 • Wij adviseren overheidsinstanties bij het opstellen van regelgeving of andere bestuurshandelingen (vergunningen, ordonnanties enzovoort) die betrekking hebben op ons vakgebied.
 • Wij detacheren sommige van onze leden naar bedrijven voor een specifieke opdracht of voor een beperkte periode, overeenkomstig artikelen 4.106 en volgende van onze deontologische code.

Alternatieve vormen van geschillenbeslechting

 • Wij treden op verzoek van gespecialiseerde instellingen of op rechtstreeks verzoek van partijen in een geschil op als arbiter, verzoener of bemiddelaar om een geschil te beslechten.
 • Sommigen van ons treden op als plaatsvervangers in de magistratuur.

Opleiding en vorming

 • Op verzoek van onze cliënten verzorgen wij opleidingen over onze vakgebieden, hetzij extern, hetzij binnen het bedrijf. Op hun vraag oefenen wij juridisch toezicht uit.
 • In samenwerking met een juridische uitgeverij organiseren wij opleidingen over onze vakgebieden.
 • Wij nemen deel aan conferenties en colloquia die worden georganiseerd door diverse instellingen zoals universiteiten, balies, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, conferenties van jonge advocaten, studiegroepen van notarissen, beroepsorganisaties van architecten en landmeters, de Union de Villes et Communes de Wallonie enzovoort.
 • Sommige van onze leden hebben universitaire mandaten bekleed of bekleden deze nog steeds en geven les aan stagiair-advocaten in het kader van het bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat in onze vakgebieden.
 • Wij publiceren in wetenschappelijke of praktijkgerichte boeken en in juridische tijdschriften.

Verdediging

 • Wij vertegenwoordigen onze cliënten (particulieren, rechtspersonen en overheden) voor de gerechtelijke rechtbanken en hoven, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Europese hoven (het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens).
 • Wij treden op in het kader van de opvolging van administratieve procedures (opvolgen van o.a. vergunningsaanvragen, procedures voor ontwikkeling van ruimtelijke ordeningsplannen enzovoort) en in het kader van interne administratieve beroepen (zoals beroepen tegen weigeringen van vergunning).
 • Wij staan onze cliënten bij voor arbitragegerechten en bemiddelings- of verzoeningsinstanties.

Advies

 • Alvorens het verwerven van een terrein of een bedrijf, voeren wij een ‘due diligence’-onderzoek uit.
 • Wij staan economische spelers bij in het nemen van beslissingen over hun investeringen.
 • Wij adviseren ondernemingen bij hun reorganisatie of bij het conformeren van hun activiteiten.
 • In het algemeen geven wij juridisch en administratief advies in onze expertisedomeinen.

Bijstand

 • Wij staan onze cliënten bij in de onderhandeling en het opstellen van vastgoedovereenkomsten (zoals verkoop, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, huur) of schikkingen (om een geschil te beslechten).
 • Wij begeleiden professionals (ondernemers, projectontwikkelaars, industriëlen) maar ook particulieren, vanaf de ontwikkelingsfase van hun project (voorbereiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, gecombineerde of geïntegreerde vergunningen en dergelijke). Wij staan hen bij in de gesprekken met de bevoegde instanties en in de follow-up van de administratieve procedures tot de nodige vergunningen zijn bekomen. Zodra de vergunningen zijn verkregen, komen wij tussen in de uitvoeringsfase van het project tot aan de oplevering van de werken of de verkoop van de voltooide gebouwen.
 • Wij adviseren overheidsinstanties bij het opstellen van regelgeving of andere bestuurshandelingen (vergunningen, ordonnanties enzovoort) die betrekking hebben op ons vakgebied.
 • Wij detacheren sommige van onze leden naar bedrijven voor een specifieke opdracht of voor een beperkte periode, overeenkomstig artikelen 4.106 en volgende van onze deontologische code.

Alternatieve vormen van geschillenbeslechting

 • Wij treden op verzoek van gespecialiseerde instellingen of op rechtstreeks verzoek van partijen in een geschil op als arbiter, verzoener of bemiddelaar om een geschil te beslechten.
 • Sommigen van ons treden op als plaatsvervangers in de magistratuur.

Opleiding en vorming

 • Op verzoek van onze cliënten verzorgen wij opleidingen over onze vakgebieden, hetzij extern, hetzij binnen het bedrijf. Op hun vraag oefenen wij juridisch toezicht uit.
 • In samenwerking met een juridische uitgeverij organiseren wij opleidingen over onze vakgebieden.
 • Wij nemen deel aan conferenties en colloquia die worden georganiseerd door diverse instellingen zoals universiteiten, balies, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, conferenties van jonge advocaten, studiegroepen van notarissen, beroepsorganisaties van architecten en landmeters, de Union de Villes et Communes de Wallonie enzovoort.
 • Sommige van onze leden hebben universitaire mandaten bekleed of bekleden deze nog steeds en geven les aan stagiair-advocaten in het kader van het bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat in onze vakgebieden.
 • Wij publiceren in wetenschappelijke of praktijkgerichte boeken en in juridische tijdschriften.