frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Ma - Vr 09:00 - 17:00
Contact & Afspraak

ANNABELLE VANHUFFEL

ADVOCAAT

Tel 067/21.63.67

Taal  FR

VOORSTELLING

Met bijna twintig jaar ervaring in ruimtelijke ordening, stedenbouwkundig recht, milieu- en vastgoedrecht adviseert Annabelle VANUFFEL haar cliënten met professionele nauwgezetheid en ondernemingszin.

Zij vertegenwoordigt hen voor administratieve en gerechtelijke instanties om hun belangen te verdedigen. Zij is verzoener en arbiter bij de Kamer van verzoening, arbitrage en bemiddeling inzake onroerend goed. Zij staat haar cliënten ook bij in geschillenbeslechtingsmethoden in haar vakgebied.

Zij is gespecialiseerd in stedenbouwkundig recht en milieurecht overeenkomstig de artikelen 4.63 tot 4.70 van de Code voor deontologie van advocaten van de Belgische Orde van van de Frans- en Duitstalige balies.

Zij is spreker op colloquia, conferenties en opleidingscursussen en publiceert over onderwerpen die verband houden met haar specialisatie binnen de rechtsleer. Zij was assistente aan de Université Catholique de Louvain.

Zij is lid van de raad van bestuur van de Belgische Franstalige Vereniging voor Landgebruik, Stedenbouw en Milieurecht en van de raad van bestuur van de Brownfield Academy.

Haar belangrijkste praktijkgebieden zijn ruimtelijke ordening, stedenbouwkundig recht, milieurecht en burgerlijk vastgoedrecht (zoals bouwrecht, goederenrecht, vastgoedcontracten). Sinds verscheidene jaren heeft zij een specifieke deskundigheid opgebouwd op het gebied van milieurecht en in het bijzonder op het gebied van bodembeheer en sanering van industrieel braakland.

OPLEIDING

Getuigschrift inzake overheidsopdrachtenrecht
Centre d’Etudes de services et d’information en matière de Marchés Publics (ESIMAP)

Aanvullende Master in milieurecht en publiek vastgoedrecht
Université Saint-Louis-Bruxelles et Université catholique de Louvain-la-Neuve

Licenciaat in de rechten
Université de Liège

ERVARING

IN DE GERECHTELIJKE FUNCTIES

verzoener en arbiter bij de Kamer van verzoening, arbitrage en bemiddeling inzake onroerend goed.

IN DE RECHTSONDERWIJS EN WETENSCHAPELIJKONDERZOEK

 • Assistant aan de Université catholique de Louvain (2007)
 • Docent aan de stageschool van Waalse Brabant, Charleroi, Bergen en Doornik (cursus administratieve procedure)
 • Trainer bij de Union des Villes et Communes de Wallonie
 • Trainer bij de Union wallonne des architectes
 • Trainer bij de l’Instituut voor gerijchtelijke opleideing
 • Trainer in het kader van de e-learningcursus “ruimtelijke ordening – milieu – stedenbouw” georganiseerd door de uitgever Anthemis
 • Link tussen de Balie van Waals-Brabant en het tijdschrift “Le Pli juridique”

IN GESPECIALISEERDE BEROEPSVERENIGINGEN EN NETWERKEN

 • Lid van de Association belge francophone pour le droit de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement
 • Lid van de Raad van Bestuur van de Association belge francophone pour le droit de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement
 • Membre du Pool de l’environnement
 •  Oprochters van de Brownfield Academy
 • Lid van de raad van bestuur van de Brownfield Academy

PUBLICATIES

 • A. Vanhuffel, “Le décret régional wallon du 24 novembre 2021 modifiant le décret du 6 mars 2019 relatif à la délinquance environnementale”, in “Revue de droit pénal de l’entreprise”, Larcier, Bruxelles, 2022/1, à paraître
 • A. Vanhuffel et P-Y Mélotte, Les relations entre la police du patrimoine et d’autres polices administratives, in « Evolutions récentes dans la protection du patrimoine », Larcier, Bruxelles, 2020, pp. 201-250
 • A. Vanhuffel, « Périmètres de remembrement urbain », Code du développement territorial (CoDT) commenté, Wolters Kluwer, 2020, pp. 907 à 916
 • A. Vanhuffel, « Zones d’initatives privilégiées », Code du développement territorial (CoDT) commenté, Kluwer, 2020, pp; 927 à 934
 • A. Vanhuffel, « Fonds d’aménagement opérationnel et fonds d’assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation  paysagère et environnementale », Code du développement territorial (CoDT) commenté, Kluwer, 2020, pp. 935 à 942
 • B. Havet, A. Vanhuffel, Les critères d’appréciation de la demande au regard des outils de la planologie, “Les autorisations d’urbanisme à Bruxelles au regard de la réforme du CoBAT”, Larcier, Bruxelles, 2018, pp. 167 à 194
 • A. Vanhuffel et autres, Code du développement territorial (CoDT) et Code du patrimoine commentés, Wolters Kluwer, 2018, pp. 819 à 875
 • A. Vanhuffel, Procédure de délivrance des permis d’environnement et des permis uniques, “Les autorisations urbanistiques et environnementales en Région wallonne – Actualités et aspects pratiques”, Anthemis, Limal, 2017, pp. 77 à 118
 • B. Havet et A. Vanhuffel, CoDT – Les nouvelles procédures de délivrance des permis d’urbanisme, d’urbanisation, de certificats d’urbanisme n°2 et de recours, Editions de l’Union des villes et communes de Wallonie, Namur, 2017, 118 pp
Lire plus

VOORDRACHTEN

 • Intervention sur le thème « Déchets et gestion des sols : risques et opportunités pour les entrepreneurs et promoteurs immobiliers » dans le cadre d’un cycle de conférences en droit public immobilier coanimée avec Me Stéphane Rixhon, organisée par les éditions Anthemis
 • Animation d’une formation sur le thème « Le CoDT : quels outils, quelles procédures, quels principes ? », organisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
 • Intervention dans le cadre du parcours d’e-learning « Aménagement du territoire – environnement – urbanisme » organisé par les éditions Anthemis
 • Animation d’une journée de formation sur le thème « Clés pour comprendre le permis d’environnement » organisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
 • Intervention au colloque organisé par l’ABEFDATUe sur le thème des « Evolutions récentes dans la protection du patrimoine »
 • Animation d’une journée de formation sur le thème « Le permis d’environnement en pratique » organisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
 • Formation sur le thème « Le champ d’application des permis d’urbanisme » organisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
 • Animation d’une journée de formation sur le thème « La procédure d’instruction des demandes de permis » organisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
 • Journée de formation organisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie sur le thème « La procédure de délivrance des permis », animée par Maîtres Havet et Vanhuffel
 • Animation d’une journée de formation sur le thème « Le CoDT : quels outils, quelles procédures, quels principes ? », organisée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie (jour 2)
Lire plus