frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Ma - Vr 09:00 - 17:00
Contact & Afspraak

Ruimtelijke ordeningsrecht
en stedenbouwrecht

RUIMTELIJKE ORDENINGSRECHT EN STEDENBOUWRECHT

Deze rechtstak omvat de regels betreffende het opstellen, herzien en toepassen van de normen inzake bodembestemming (bestemmingsplannen en schema’s), de regels die de voorwaarden bepalen waaraan de constructies moeten voldoen (stedenbouwkundige voorschriften en richtlijnen) en de regels betreffende de administratieve procedures voor de afgifte van vergunningen (stedenbouwkundige vergunningen, gecombineerde of geïntegreerde vergunningen, verkavelings- of urbanisatievergunningen), alsmede de gevolgen van deze vergunningen.

Het stedenbouwrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht hebben ook betrekking op de operationele stedenbouw, d.w.z. de omschakeling van industrieel braakland (landschaps- en milieuherstellocaties,
terreinen voor herontwikkeling en dergelijke), interventies voor stadsvernieuwing en herwaardering, de bescherming van erfgoed, monumenten en sites, alsmede de instrumenten die nodig zijn om deze ten uitvoer te leggen (belastingen, subsidies, recht van voorverkoop, onteigening enzovoort).

Ten slotte omvat deze materie de stedenbouwkundige overtredingen, d.w.z. de regels die de vervolging bepalen van gedrag dat in strijd is met de voorschriften, maar ook de voorwaarden waaronder bepaalde illegale constructies geregulariseerd kunnen worden.