frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Ma - Vr 09:00 - 17:00
Contact & Afspraak

Publiek vastgoedrecht

Publiek vastgoedrecht

Dit domein omvat het recht inzake overheidsopdrachten, d.w.z. overeenkomsten inzake opdrachten voor de uitvoering van werken en overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten tussen overheidsinstanties en actoren uit de privésector. Een complexe federale regelgeving legt de voorwaarden en methoden vast volgens dewelke deze contracten moeten worden afgesloten en uitgevoerd.

Dit recht omvat ook het onteigeningsrecht, dat betrekking heeft op de verwerving door de overheid van goederen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van projecten voor het algemeen belang.

Ten slotte heeft dit recht ook betrekking op het openbaar domein, dat de regels bepaalt die van toepassing zijn op het gebruik, het beheer, de administratie en de beschikking van goederen van het openbaar domein.