frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Ma - Vr 09:00 - 17:00
Contact & Afspraak

Omgevingsrecht

OMGEVINGSRECHT

Dit domein kent een zeer breed toepassingsgebied en bestrijkt alle regels die betrekking hebben op de bescherming van het milieu.

Klassiek omvat milieurecht een zogenaamd ‘algemeen’ deel, dat de regelgeving omvat die betrekking heeft op:  

  • milieuvergunningen die vereist zijn voor het starten van een zogenaamde ingedeelde activiteit vanwege de theoretische impact ervan op het milieu (milieuverklaringen, milieuvergunningen, gecombineerde vergunningen);
  • milieueffectbeoordeling;
  • publieke toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot justitie inzake milieuaangelegenheden;
  • onderzoek naar en vervolging van milieucriminaliteit;

Dit deel van de regelgeving is van toepassing op alle andere takken van het milieurecht die ‘sectoraal’ genoemd worden omdat ze betrekking hebben op specifieke sectoren van het milieurecht, zoals:

  • natuurbehoud;
  • luchtbescherming;
  • waterbescherming;
  • bodembescherming;
  • afvalverwerking;

Deze sectoren van het milieurecht vormen het ‘bijzondere’ deel van het milieurecht en zijn elk onderworpen aan specifieke regelgeving.