frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Ma - Vr 09:00 - 17:00
Contact & Afspraak

Recht inzake commerciële stedenbouw

Recht inzake commerciële stedenbouw

Dit domein, ook bekend als het recht betreffende de handelsvestigingen, bepaalt de regels inzake de vestiging van handelsoppervlakten en de administratieve vergunnings- en aangifteprocedures die hiermee verband houden.

In het Waalse Gewest omvat deze rechtstak de regels betreffende het opstellen, herzien en toepassen van de normen inzake de vestiging van handelsoppervlakten die zijn opgenomen in het commerciële ontwikkelingsschema en de regels betreffende de administratieve procedures voor de afgifte van de vergunningen die nodig zijn voor de vestiging ervan (vergunning voor handelsvestiging of geïntegreerde vergunning), alsmede de gevolgen van deze vergunningen.

Ten slotte omvat het de regels die de vervolging van inbreuken op deze regelgeving bepalen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er geen specifieke regelgeving. De mogelijke gevolgen van de vestiging van een handelsoppervlakte worden onderzocht tijdens de beoordeling van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning.